Αρχική   Χάρτης   Επικοινωνία Στατιστικά

 

SIMULATOR - Πρόγραμμα

 

 

ΕΝΤΥΠΟ

 "ΕΝΩΣΗΣ"

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

"ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗ"

ΝΣΚ ΚΛΑΔΙΚΕΣ

ΠΑΜΕ

ΠΕΣ-ΝΑΤ

ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ

ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ

ΑΡΧΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 

 

Εισαγωγή μελών

Username

Password

 

 Πρόγραμμα παρακολούθησης

Engine-room Lines Simulator (ELS) Schedule

 

SAT

ΣΑΒ

0900 - 1100

Welcome. About the program.

Introduction in Simulator Module System Transas 5000.

Simple exercises for Engine Faults in F-Sea situation.

Application in Fresh Water and  Sea Water

1100 - 1300

Simple exercises for Engine Faults in F-Sea situation.

Application in Compressed Air and Lubricating System

1300 - 1500

Simple exercises for Engine Faults in F-Sea situation.

Application in Fuel Transfer system and Separators

1500 - 1700

Simple exercises for Engine Faults in F-Sea situation.

Application in Provision Cooling and Air Condition Systems