Αρχική   Χάρτης   Επικοινωνία Στατιστικά

 

SIMULATOR - Πληροφορίες

 

 

ΕΝΤΥΠΟ

 "ΕΝΩΣΗΣ"

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

"ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗ"

ΝΣΚ ΚΛΑΔΙΚΕΣ

ΠΑΜΕ

ΠΕΣ-ΝΑΤ

ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ

ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ

ΑΡΧΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 

 

Εισαγωγή μελών

Username

Password

 

 

Αίτηση προ-εγγραφής για την συμμετοχή μου

στα μαθήματα του Engine-room Lines Simulator - ELS

 

Lastname

Επώνυμο

 

Firstname

Ονομα

 

Address (street, number, area, city, country, zip code).

Διεύθυνση (οδός, αριθμός, περιοχή, πόλη, χώρα, ταχ. κωδ.).

 

Home phone

Τηλ. οικίας

 

Mobile

Κινητό

 

E- mail

E-mail

 

Nationality

Εθνικότητα

 

Date of Birth

Ημ. γέννησης

 

Gender

Γένος

 

Date of expire

Ημ. Λήξης

 

 

Ημ. αίτησης

 

 

Με την ανωτέρω αίτηση μου κάνω προ-εγγραφή για την παρακολούθηση του σεμιναρίου που διοργανώνει η ΠΕΜΕΝ για τα μέλη της.

Η συμμετοχή μου είναι χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για να μπορώ να παρακολουθήσω πρέπει να είμαι μέλος της ΠΕΜΕΝ και να είμαι ταμειακά εντάξει, δηλ. να έχω πληρώσει τις συνδρομές μου προς το Σωματείο.

Για να είναι οριστική και έγκυρη η συμμετοχή μου, οφείλω να προσκομίσω τα παρακάτω δικαιολογητικά σε φωτοτυπία:

1. Βεβαίωση παρακολούθησης από την Σχολή ή φωτοτυπία η φοιτητική ταυτότητα.

2. Δύο φωτογραφίες

Επιθυμητή ημερομηνία έναρξης: ηη/μμ/εεεε)    ________________________________